icon chu y Khuyến cáo : Hiện nay trên địa bàn Hải Phòng có rất nhiều đơn vị cung cấp bình nóng lạnh Ariston và lấy thương hiệu: ” Hồ Sen” – mà chúng tôi đã gây dựng hơn 20 năm qua. Vì thế để tránh nhầm lẫn, khách hàng nên yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận: “Trung tâm Điện Tử – Điện Lạnh : HỒ SEN”